Nhân sự Đại hội XIII và các trường hợp đặc biệt tái cử như thế nào? - DakExpress Xã Hội

Nhân sự Đại hội XIII và các trường hợp đặc biệt tái cử như thế nào?

161 lượt xem

Tại buổi họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, những thông tin về công tác nhân và các trường hợp đặc biệt tái cử đã được các phóng viên nêu ra và được đại diện ban tổ chức trả lời.

Chiều 22/1, tại Hà Nội, Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng Họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì.

Tại họp báo, vấn đề nhân sự Đại hội XIII được nhiều phóng viên trong nước và quốc tế quan tâm, đặt câu hỏi đối với ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trả lời tại cuộc họp báo - Ảnh: Văn Duẩn

Quảng cáoTrả lời câu hỏi của phóng viên về công tác nhân sự Đại hội XIII; số lượng Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử tại Đại hội XIII, ông Mai Văn Chính cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương đã ban hành các nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… và nhiều văn bản khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quy hoạch cán bộ. “Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 75 về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII” – ông Chính thông tin và nhấn mạnh công tác nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ông Mai Văn Chính cũng cho biết điểm mới công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII phải qua 5 bước, còn Đại hội XII là 3 bước. Vì vậy, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng khoa học, bài bản, chặt chẽ; đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác. “Nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo, không đủ điều kiện; nhưng cũng không bỏ sót người có đức, có tài” – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định.

“Trên cơ sở đó, từ các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Trung ương đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất rất cao danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII” – ông Mai Văn Chính thông tin.

Danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong công tác chuẩn bị có số dư.

Về trường hợp đặc biệt giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương, ông Chính cho biết xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện. “Tức là phải tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn cũng như yêu cầu, đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng”. Vì vậy Ban Chấp hành Trung ương đã thận trọng xem xét, thống nhất cao chọn một số đồng chí thuộc trường hợp đặc biệt, cả nhân sự tái cử và giới thiệu lần đầu, để trình Đại hội XIII xem xét.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bổ sung thêm: “Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước. Làm đến đâu chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Về công tác chuẩn bị, ông Võ Văn Thưởng cho rằng rất chặt chẽ. “Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương làm trước, tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau, sau đó mới tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì cũng tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau, sau đó mới tới lãnh đạo chủ chốt có trường hợp đặc biệt….” – ông Võ Văn Thưởng thông tin với báo chí.

Về trường hợp đặc biệt, ông Võ Văn Thưởng cho biết: “Còn cụ thể thế nào, trong danh sách đó là ai, thì chúng tôi sẽ thông báo đến báo chí vào thời điểm thích hợp”.

Trả lời về việc theo chương trình dự kiến, Đại hội XIII có xem xét vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ nguyên như hiện hành? Ông Mai Văn Chính cho biết: “Việc sửa đổi Điều lệ Đảng hay không do Đại hội quyết định”.

Văn Duẩn – Thế Dũng / Người Lao Động

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-tac-chuan-bi-nhan-su-dai-hoi-xiii-va-cac-truong-hop-dac-biet-tai-cu-nhu-the-nao-2021012216550574.htm

Tham gia bình luận:

Quảng cáo

Tin mới hơn