Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

34 lượt xem

Sở Thông tin và Truyền thông vừa thiết kế và in ấn, phát hành 5.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19 bằng ngôn ngữ tiếng Ê Đê.

Theo đó, ngày 6/9, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố  chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội từ cấp huyện đến cơ sở tăng cường chia sẻ Tờ rơi điện tử tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng tiếng Ê Đê đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân là người đồng bào dân tộc Ê Đê thông qua các ứng dụng trên môi trường mạng (Trang/Cổng thông tin điện tử; email; các nhóm zalo, Facebook, Viber, ….) để mọi người cùng tìm hiểu, thực hiện và chấp hành, góp phần kiềm chế, tiến tới đẩy lùi đại dịch COVID-19 ra khỏi cộng đồng.

Tờ rơi tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng tiếng Ê Đê-Trang 1.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã triển khai ngay việc cấp phát Tờ rơi tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng tiếng Ê Đê đến các Tổ COVID-19 cộng đồng, trưởng buôn (đối với địa bàn có hộ dân là người dân tộc Ê Đê); chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Tổ COVID cộng đồng thành lập các nhóm Zalo gồm các hộ dân thuộc phạm vi quản lý là người đồng bào dân tộc Ê Đê để triển khai Tờ rơi điện tử tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng tiếng Ê Đê trên nhóm Zalo.

Tờ rơi tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng tiếng Ê Đê – Trang 2

Trước đó, trong cuối tháng 8/2021, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã in ấn, phát hành 50.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 bằng tiếng phổ thông để cấp đến tận các thôn, buôn, tổ dân phố thuộc 6 đơn vị hiện dịch đang diễn biến phức tạp. Sở cũng đã xây dựng các sản phẩm truyền thông bằng tiếng phổ thông và tiếng Ê Đê để chuyển đến 184 Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh phát sóng tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền bằng Tiếng Việt, bằng tiếng Ê Đê

Hoàng Dưỡng

Tham gia bình luận:

Quảng cáo

Tin mới hơn